Bảng giá

  1. Phí thành lập công ty
DỊCH VỤ THÀNH LẬP  GIÁ CHI TIẾT CHO TỪNG DỊCH VỤ
GÓI DỊCH VỤ SỐ 1
– Giấy Phép

– Con Dấu

( Bao gồm ủy quyền công chứng)

1,400,000 VNĐ
– Đăng Bố Cáo Thành Lập ( Cổng thông tin điện tử) 300,000 VNĐ
– Chữ kí số (Token khai thuế qua mạng) ( 04 năm) 1,400,000 VND
-Đăng ký tài khoản ngân hàng tại Sở KH&ĐT

-Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu (Đăng ký kê khai thuế qua mạng, hồ sơ khai thuế ban đầu ở Chi Cục thuế)

–  Thủ tục in hóa đơn, nộp tờ khai thuế môn bài

200,000VND

200,000 VND

Tổng 3,500,000
THAY ĐỔI GIẤY PHÉP
–   Thành lập chi nhánh, VPĐD (Cty chính tại TP. HCM)+ – Đăng Bố Cáo Thành Lập ( Cổng thông tin điện tử): 1,100,000 VNĐ

– Thay đổi nội dung trong giấy phép: 1,100,000 VNĐ (Người đại diện pháp luật; Thay đổi thành viên; Thay đổi địa chỉ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh…)

–   Nếu đăng kí thay đổi từ hai nội dung trở lên trong một lần, mỗi nội dung tăng thêm là: 200,000 VND

 

  1. Phí dịch vụ kế toán:
Nội dung công việc Loại hình kinh doanh Hóa đơn phát sinh Phí dịch vụ/tháng
1.Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

 

– Báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý bằng phần mềm HTKK (mã vạch)
– Báo cáo thuế TNCN bằng phần mềm HTKK

 

2. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

 

– Lập phiếu thu – chi
– Lập phiếu phiếu xuất kho – phiếu nhập kho
– Sổ nhật ký, sổ cái các tài khoản
– Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
– Sổ chi tiết các tài khoản: công nợ, hàng tồn kho, TSCĐ…
– Theo dõi hạch toán phân bổ chi phí
– Lập bảng lương và soạn hợp đồng

 

3. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm

 

– Quyết toán thuế TNCN bằng phần mềm
– Quyết toán thuế TNDN bằng phần mềm HTKK
– Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

 

Lưu ý:
– Phí dịch vụ đã bao gồm phí in hồ sơ, sổ kế toán hàng tháng và tư vấn theo thông tư, nghị định và luật thuế mới.
– Giá dịch vụ chưa bao gồm 10% VAT.

Dịch vụ – Tư vấn
– Khách sạn
– Thương mại
Không phát sinh 300.000 đồng
Có phát sinh vào/ra 500.000 – 1.500.000 đồng
Trường hợp đặc biệt Thỏa thuận
Nhà hàng – Vận tải – Nhập khẩu Không phát sinh 300.000 đồng
Có phát sinh vào/ra 500.000 – 3.000.000 đồng
Trường hợp đặc biệt Thỏa thuận
Sản xuất – xuất khẩu Không phát sinh 300.000 đồng
Có phát sinh vào/ra 500.000 – 3.000.000 đồng
Trường hợp đặc biệt Thỏa thuận
Xây dựng
(Lưu ý: mỗi giá trị hợp đồng dưới tám trăm triệu đồng)
Không phát sinh 300.000 đồng
Có phát sinh vào/ra 500.000 – 3.000.000 đồng
Trường hợp đặc biệt Thỏa thuận

 

 

  1. Phí dịch vụ thủ tục thuế, Phí dịch vụ hoàn thuế
NỘI DUNG CÔNG VIỆC  

GIÁ THAM KHẢO

 

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Bước 1: Thẩm định điều kiện của doanh nghiệp là được hoàn thuế hay không trước khi tiếp nhận hợp đồng Từ 10.000.000 đến 25.000.000 vnđ

(Tùy thuộc vào hồ sơ)

 

Giai đoạn 1: 50% khi ký hợp đồng và tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Lập hồ sơ hoàn thuế để cơ quan thuế tiếp nhận. Giai đoạn 2: 20% tiếp theo khi hoàn tất hồ sơ và được cơ quan thuế chấp nhận
Bước 3: Giải trình với cơ quan thuế đến khi nhận quyết định hoàn thuế Giai đoạn 3: 30% còn lại khi nhận quyết định nhận tiền hoàn thuế