Dịch vụ BHXH, YT, lao động

Tư vấn, soạn thảo đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đến Phòng lao động, Liên đoàn lao động…